pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 1 sierpnia 2017
  • wyświetleń: 6616

[ZDJĘCIA] Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach

Uczniowie "Samochodówki" oraz "Rolniczoka" w nowym roku szkolnym będą mogli korzystać z nowoczesnych pracowni do kształcenia zawodowego, jakie właśnie powstają w ich szkołach.

remonty powiatowe zawodówki pszczyna · fot.


Nowe pracownie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 to efekt realizacji projektu pn. "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej", na który pszczyńskie starostwo otrzymało ponad 1,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

remonty powiatowe zawodówki pszczyna
Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach · fot.


- Od lat sukcesywnie podejmujemy działania, mające na celu poprawę warunków nauki w naszych placówkach. Mamy świadomość, jak istotne w rozwoju młodego człowieka i jego późniejszej efektywności w pracy są wiedza i umiejętności, jakie wyniesie ze szkoły. Dlatego chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość nauki zawodu w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających naturalne środowisko pracy oraz udział w kursach i szkoleniach, które znacznie ułatwią im odnalezienie się na rynku - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Jak dodaje Arkadiusz Gardiasz, koordynator projektu, głównym celem tego programu jest wykonanie prac inwestycyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w szkołach. - Jego wartość to aż 2,4 mln zł. Prace remontowe w salach zostaną zrealizowane do końca wakacji, natomiast do końca listopada wyremontowane sale wyposażone zostaną w nowe meble, komputery i odpowiedni sprzęt do nauki zawodu - wyjaśnia Arkadiusz Gardiasz.

zawodówki logo
Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach · fot.


I tak w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 tworzona jest pracownia poligraficzna i druku oraz pracownia językowa do praktycznej nauki języka obcego zawodowego. Inwestycja realizowana jest w istniejących pomieszczeniach budynku szkoły przy ul. Poniatowskiego 2 oraz budynku przy ul. Kopernika 5. Zakres prac polega na m.in. dostosowaniu pomieszczeń do wymogów pracowni (roboty posadzkowe, roboty malarskie, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, LAN oraz montaż oświetlenia energooszczędnego). W ramach wyposażenia pracowni zostanie też zakupiony sprzęt dydaktyczny (komputery, oprogramowanie, plotery, drukarki, meble).

remonty powiatowe zawodówki pszczyna
Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach · fot.


Z kolei w Powiatowym Zespole Szkól nr 2 tworzone są: pracownia usług gastronomicznych z zapleczem cateringowym, pracownia architektury krajobrazu, pracownia rysunku technicznego i dokumentacji technicznej, pracownia elektryczna i elektroniczna, pracownia montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych oraz pracownia języka obcego zawodowego. Remonty prowadzone są w budynku internatu szkoły przy ul. Szymanowskiego 12. Zaadaptowane (przebudowane, rozbudowane, zmodernizowane) zostaną pomieszczenia znajdujące się na parterze, część pomieszczeń pierwszego i drugiego piętra, a część pomieszczeń piwnicy zostanie przebudowana dla potrzeb węzłów sanitarnych. Tutaj także wszystkie te pracownie zostaną doposażone w sprzęt dydaktyczny.

Realizacja tego projektu jest ściśle powiązana z innym, który powiat pszczyński realizuje wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, miastem Bytom, gminą Pawłowice oraz partnerami Landster Business Development Center i Syntea S.A. Ten projekt opiewa na kwotę aż 7,5 mln zł, a polega na zwiększeniu efektywności kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli. W ramach projektu partnerzy będą współpracować, aby m.in. standaryzować ofertę edukacyjną i programy szkoleniowe w poszczególnych zawodach i ułatwiać uczniom dostęp do wykorzystywanych przez pracodawców technologii i narzędzi.new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.