pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 7 września 2017
  • wyświetleń: 550

Klasa patronacka JBG-2 powstaje w ZSO w Pawłowicach

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach utworzona została klasa patronacka firmy JBG-2 sp. z o.o. kształcąca w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Klasa patronacka JBG-2 powstaje w Pawłowicach
Klasa patronacka JBG-2 powstaje w Pawłowicach · fot.


Począwszy od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach oraz pod patronatem firmy JBG-2, dwudziestu siedmiu uczniów pierwszej klasy technikum rozpocznie naukę w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji. W związku z objęciem patronatu nad klasą przez JBG-2, uczniowie będą mieli możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych na terenie zakładu produkcyjnego w Warszowicach. Podczas nauki oraz praktyk uczniowie będą mieli okazję do zdobycia wiedzy z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji bezpośrednio od pracowników JBG-2, którzy będą prowadzić zajęcia na terenie zakładu. Utworzenie klasy patronackiej to rezultat porozumienia
o współpracy, które JBG-2 Sp. z o.o. zawarła z Gminą Pawłowice na początku tego roku.

- Cieszę się, że firma JBG-2 zdecydowała się współpracować z gminą Pawłowice w zakresie edukacji zawodowej uczniów naszego technikum. W dzisiejszym świecie, gdzie liczą się przede wszystkim praktyczne umiejętności , możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą na etapie nauki w szkole, jest bezcenna - mówi Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice.

- Podjęcie współpracy z firmą JBG-2 jest bardzo ważnym krokiem w rozwoju oferty edukacyjnej naszego technikum. Od ponad 10 lat realizujemy w Pawłowicach model kształcenia dualnego opartego na ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, dzięki czemu nasi uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy i produkcji. Moim zdaniem połączenie kształcenia teoretycznego w szkole i praktycznego w firmie stanowi klucz do efektywnej, nowoczesnej edukacji zawodowej. Cieszę się, że naszym partnerem została firma JBG-2, która jest liderem na rynku urządzeń chłodniczych. Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli uczyć się zawodu pod okiem doświadczonych instruktorów w bardzo nowoczesnym zakładzie. Dziękuję za zaangażowanie firmie JBG-2 w utworzenie nowej klasy patronackiej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji. Jednocześnie mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijała i w kolejnych latach powstaną następne klasy w tym zawodzie
- mówi Andrzej Wowra, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

Klasa patronacka JBG-2 powstaje w Pawłowicach
Klasa patronacka JBG-2 powstaje w Pawłowicach · fot.


Objęcie patronatem przez firmę JBG-2 zakłada, że uczniowie w pierwszej klasie przez jeden dzień
w tygodniu będą odbywali praktyczną naukę zawodu na terenie zakładu produkcyjnego w Warszowicach.
W trzeciej klasie każdy z nich odbędzie 4-tygodniową praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin. Natomiast już od pierwszego roku nauki zajęcia będą prowadzone w pracowni praktycznej nauki zawodu w pełni wyposażonej przez JBG-2. Firma przekaże szkole środki dydaktyczne tj. sprzęt, urządzenia, części niezbędne do prowadzenia z uczniami zajęć z przedmiotów zawodowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Najlepsi uczniowie klasy patronackiej, który pomyślnie ukończą swoją edukację mogą liczyć na znalezienie zatrudnienia w JBG-2 zaraz po zakończeniu nauki.

- Nasza firma to przede wszystkim nasi pracownicy, ich umiejętności, ich zaangażowanie i entuzjazm z jakim podchodzą do codziennych wyzwań, a także ich potencjał do dalszego rozwoju. To na tych wartościach JBG-2 konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku urządzeń chłodniczych. Wiemy bardzo dobrze, że najcenniejszym kapitałem każdej firmy jest wykwalifikowany pracownik. Zdajemy sobie także sprawę, że rynek pracy rozwija się zdecydowanie lepiej i ma o wiele więcej do zaoferowania, kiedy pracodawcy aktywnie uczestniczą w jego kształtowaniu, szczególnie na etapie edukacji. Cieszymy się bardzo, że zarówno Gmina Pawłowice jak i Zespół Szkół w Pawłowicach znakomicie to rozumieją i zgodzili się z nami współpracować. Chcemy aby uczniowie naszej nowoutworzonej klasy nabyli specjalistycznych umiejętności z dziedziny chłodnictwa, ale uważamy też, że wyjątkowo cenne i istotne będzie dla nich nabycie umiejętności miękkich i wykształcenie w nich pewnego rodzaju kultury i etyki zawodowej. Liczymy, że nasi uczniowie, szczególnie podczas praktyk zawodowych zdobędą niezbędną wiedzę i doświadczenie w obu tych obszarach - mówi Krzysztof Pieczka, prezes zarządu JBG-2 Sp. z o.o.

Wraz z rozwojem wspólnej inicjatywy Gminy Pawłowice i JBG-2 istnieje możliwość dalszego prowadzenia klas patronackich. - Wszystko jest uzależnione od zainteresowania ze strony uczniów w kolejnych rocznikach do zdobywania wiedzy i kwalifikacji, które chcemy przekazać. Jeżeli tylko będzie takie zainteresowanie, to z naszej strony na pewno będziemy chcieli tą inicjatywę kontynuować i rozwijać - dodaje prezes Pieczka.

To nie jedyna inicjatywa z obszaru edukacji, w której uczestniczy JBG-2. Firma brała udział w projekcie Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego prowadzonym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. przy współpracy między innymi ZSO im. Jana Pawła II. W ramach tego projektu dwóch uczniów pawłowickiego technikum odbyło staże zawodowe na terenie fabryki JBG-2. Staże zakończyły się w lipcu 2017 roku.

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.