pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

 • 1 lipca 2017
 • 3 lipca 2017
 • wyświetleń: 28581

Nowy system odbierania śmieci - poradnik dla mieszkańców Pszczyny

Od 1 lipca na terenie gminy Pszczyna obowiązuje zmiana selektywnej zbiórki odpadów. Przedstawiamy garść informacji na temat tego w jaki sposób segregować odpady.

kubły, odpady, śmierci, kosze, Remondis
1 lipca zmieniły się zasady odbierania odpadów. · fot.


Zmiana zasad odbierania odpadów wynika bezpośrednio z obowiązku narzuconego poprzez rozporządzenie wydane przez ministra środowiska. Wprowadza ona między innymi konieczność dokładniejszej segregacji śmieci przez mieszkańców.

Według nowych przepisów odpady będą segregowane do trzech worków: w niebieskim będzie gromadzony papier, w żółtym metale i tworzywa sztuczne, zielony worek będzie przeznaczony na zbiórkę odpadów szklanych. Worki te będą odbierane na terenie osiedli domów jednorodzinnych co cztery tygodnie.

Pozostaną czarne pojemniki, do których należy wrzucać wszystko to, co nie ulega segregacji. Będą one odbierane co dwa tygodnie.

Worki brązowe z napisem bio można pobrać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35

Niestety wraz ze zmianami sposobów odbierania śmieci idą podwyżki opłat za ich odbiór. Kwota dla osób segregujących wzrośnie do 12,45 zł brutto od osoby, a usługa odbioru odpadów zielonych z posesji będzie związana z dodatkową opłatą w kwocie 7,56 zł brutto za worek. Za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny mieszkańcy zapłacą 24,90 zł.

Warto zaznaczyć, że z końcem czerwca rozpoczęła się akcja informacyjna dla mieszkańców. Do pszczynian kolportowane są materiały informacyjne o nowym systemie segregacji odpadów oraz nowy harmonogram wywozu odpadów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowych zasad.

Pojemnik lub worek niebieski z napisem PAPIERWrzucamy
 • Gazety i czasopisma
 • Katalogi, prospekty
 • Książki, zeszyty
 • Torebki papierowe
 • Papier pakowy
 • Pudełka kartonowe
 • Tekturę


Nie wrzucamy
 • Zatłuszczonego i brudnego papieru
 • Papieru z folią
 • Papieru termicznego (z faksu)
 • Kartonów po napojach
 • Artykułów higienicznych (pieluch)
 • Tapet
 • Worków po materiałach budowlanych


Uwagi:
 • Z odpadów należy usunąć spinacze i zszywki
 • Opakowania kartonowe należy poskładać


Pojemnik lub worek żółty z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNEWrzucamy
 • Butelki typu PET
 • Opakowania po chemii gospodarczej
 • Reklamówki
 • Worki foliowe
 • Jednorazowe kubki i tacki
 • Kartoniki po napojach i mleku
 • Puszki po napojach i konserwach
 • Drobny złom


Nie wrzucamy
 • Tworzyw z bakelitu i igielitu
 • Tworzyw z włókien szklanych
 • Butelek po olejach, farbach, klejach
 • Butelek po wybielaczach
 • Opakowań po środkach ochrony roślin
 • Opakowań po lekarstwach
 • Tekstyliów


Uwagi
 • Opakowania należy zgniatać
 • Opakowania powinny być pozbawione zawartości


Pojemnik lub worek zielony z napisem SZKŁOWrzucamy
 • Szklane słoiki
 • Butelki po alkoholu i piwie
 • Butelki po napojach i sokach
 • Opakowania po kosmetykach


Nie wrzucamy
 • Ceramiki (porcelany, talerzy itp.)
 • Szkła okiennego i budowlanego
 • Szyb samochodowych
 • Żarówek i świetlówek
 • Zniczy
 • Luster
 • Opakowań po lekarstwach


Uwagi
 • Opakowania powinny być całe i niepotłuczone
 • Opakowania powinny być pozbawione zawartości


Pojemnik czarny z napisem POPIÓŁWrzucamy
 • Popiół i żużel


Nie wrzucamy
 • Gorącego popiołu i żużla


Uwagi
 • Nie należy zalewać pojemników wodą gdyż przy ujemnej temperaturze prowadzi to do zamarznięcia pojemnika i uniemożliwia jego opróżnienie


Pozostałe odpady zbierane oddzielnie i sposób postępowania z nimi:meble i inne odpady wielkogabarytowe (materace, dywany, wózki dziecięce, kołdry, poduszki, itp.)
 • wystawiamy w oznaczonych terminach zbiórki przed posesję
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące


przeterminowane leki, niewykorzystane resztki leków i opakowania po nich
 • wrzucamy do pojemników we wskazanych aptekach
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące


zużyte baterie, zużyte akumulatory, chemikalia (opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, itp.)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte opony

 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące


odpady zielone (trawa, liście, odpady z pielęgnacji ogrodu, itp.)
 • kompostujemy we własnym zakresie
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące w ilości do 200 kg/posesję/rok
 • zamawiamy w gminie worki do zbiórki za dodatkową opłatą wynoszącą 7,56 zł/jeden worek


odpady kuchenne ulegające biodegradacji (obierki warzyw, owoców, itp.)
 • kompostujemy we własnym zakresie
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące
 • zamawiamy w gminie worki do zbiórki za dodatkową opłatą wynoszącą 7,56 zł/jeden worek


odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontu budynku lub mieszkania
 • dostarczamy bezpłatnie do PSZOK-a przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące w ilości do 1 tony z posesji/rok


Mieszkańcy bez dodatkowych opłat mogą dostarczać do PSZOK-a następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone w ilości do 200 kg/posesję/rok, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji /rok.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 i jest czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.00 do 17.00, w środę od godz. 12.00 do 20.00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 16.00.


Lipiec jest okresem przejściowym. W tym miesiącu będą odbierane odpady według starych i nowych zasad.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA