pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 15 lutego 2018
  • wyświetleń: 13514

Zaniedbana działka i porzucony samochód przy parku "Zwierzyniec"

W bezpośrednim sąsiedztwie parku "Zwierzyniec" przy ul. Sznelowiec znajduje się zaniedbana działka. Posesja jest zaśmiecona, a istniejące ogrodzenie jest uszkodzone. Okoliczni mieszkańcy zaniepokojeni tym stanem rzeczy zwrócili się do radnego Arkadiusza Gardiasza z prośbą o podjęcie działań. Przewodniczący Zarządu osiedla Kolonia Jasna we wtorek złożył wniosek do burmistrza Pszczyny dotyczący uporządkowania działki oraz usunięcia pojazdu stojącego przy drodze gminnej.

Zaniedbana działka i porzucony samochód przy parku "Zwierzyniec" - 02.2018 · fot.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli (użytkowników) nieruchomości. Podstawą prawną jest art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku. Na tej podstawie burmistrz może wydać decyzję nakazującą uporządkowanie działki, wskazując sposób tego uporządkowania i jeśli jest taka potrzeba - usunięcie odpadów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 2 wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. A zatem, organem właściwym do nakazania usunięcia odpadów jest burmistrz.

- Obecny stan działki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku pszczyńskiego w części zwanej "Zwierzyniec", na której umiejscowiono zbiornik wodny, jest katastrofalny, zaśmiecona odpadami między innymi butelkami, oponami, itp. Istniejące ogrodzenie jest w wielu miejscach uszkodzone stwarzając realne zagrożenie - sygnalizuje Arkadiusz Gardiasz.

Zaniedbana działka i porzucony samochód przy parku "Zwierzyniec" - 02.2018
Zaniedbana działka przy parku "Zwierzyniec" - 02.2018 · fot.


Radny zwrócił się również z prośbą o interwencję w sprawie porzuconego samochodu przy ul. Sznelowiec. - Pomimo wielu zgłoszeń, już od ponad 6 miesięcy w pasie drogowym drogi gminnej przy ogrodzeniu siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie, stoi porzucony samochód osobowy. Proszę o informację, w jakim terminie w/w samochód zostanie usunięty oraz jakie do tej pory zostały podjęte działania - czytamy we wniosku radnego Arkadiusza Gardiasza. - Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego, wnoszę o podjęcie odpowiednich działań - dodaje.

Na udzielenie informacji na wniosek radnego burmistrz Dariusz Skrobol ma 14 dni.

Zaniedbana działka i porzucony samochód przy parku "Zwierzyniec" - 02.2018
Porzucony samochód przy parku "Zwierzyniec" - 02.2018 · fot.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA