pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 7 czerwca 2018
  • wyświetleń: 1468

Pawłowice: radni uchwalili nowe stawki za odbiór odpadów

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Pawłowicach uchwalono nowe stawki za odbiór odpadów. Będą one obowiązywać od 1 lipca, przez kolejne dwa lata.

Sesja Rady Gminy Pawłowice - 29.05.2018
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 29.05.2018 · fot.


We wtorek, 29 maja, odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Pawłowice. Poprowadził ją przewodniczący Aleksander Szymura, a na sali obecnych było trzynastu radnych. Po przyjęciu protokołu z kwietniowej sesji i przedstawieniu informacji o działalności urzędu gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym oraz informacji o pracach komisji stałych, radni przegłosowali szereg uchwał dotyczących funkcjonowania gminy.

Jeden z ważniejszych punktów dotyczył ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2018 roku, przez kolejne dwa lata, będą obowiązywać nowa ceny za zbiórkę odpadów z nieruchomości zamieszkałych: 10,50 zł, jeżeli osoba segreguje odpady i 21 zł, jeżeli osoba nie prowadzi selektywnej zbiórki. Teren gminy Pawłowice będą obsługiwały dwie firmy: Transgór i Sanit Trans Międzyrzecze.

W związku z planowanym remontem ulicy Wodzisławskiej w Pawłowicach, radni uchwalili pomoc finansową na realizację zadania dla powiatu pszczyńskiego, który jest zarządcą drogi. Wysokość dofinansowania z budżetu gminy wynosi 640 tys. zł i stanowi 80 % planowanych kosztów. Pozostałe 20 % będzie pochodziło z budżetu powiatu. W ramach remontu nowa nawierzchnia pojawi się na dwóch odcinkach: od ronda do ul. Prostej (ok. 520 m) oraz od skrzyżowania z ul. Górniczą do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (ok. 174 m).

Rada Gminy uchwaliła również "Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023". To wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej mający służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy unijnych, szczególnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W gminie Pawłowice obszarem rewitalizacji jest objęty teren Osiedla Pawłowice, a wartość projektów, które już zostały w programie ujęte wynosi ponad 10 mln zł.

Na sesji radni zdecydowali, że mieszkańcy będą mogli płacić podatki za pomocą kart płatniczych. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podczas sesji przyjęto m. in. plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA