pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

 • 12 czerwca 2018
 • 13 czerwca 2018
 • wyświetleń: 33067

Szpital nie przyjmie pacjentów? Jest odpowiedź starosty, personelu i NFZ

We wtorek otrzymaliśmy informację, że od tego dnia szpital w Pszczynie nie będzie przyjmował pacjentów. Osoby obecne na oddziałach będą ewakuowane z placówki do piątku. Taki komunikat wydała spółka Centrum Dializa. Starostwo Powiatowe w trybie błyskawicznym jest gotowe przejąć pacjentów i kontynuować świadczenie usług. Co ważne, pracownicy placówki nie odchodzą od łóżek. Przed 16.00 do sytuacji odniósł się Narodowy Fundusz Zdrowia.

Briefing prasowy ws. pszczyńskiego szpitalaLoading...


Centrum Dializa o zaprzestaniu działalności leczniczejW rozmowie telefonicznej z naszą redakcją informację o braku przyjęć potwierdził Witold Jajszczok, rzecznik spółki Centrum Dializa. Powiedział, iż sytuacja jest związana z brakiem lekarzy i pielęgniarek na oddziałach. Wobec tego nie ma możliwości świadczenia usług.

Z kolei już od kilku osób zatrudnionych w szpitalu usłyszeliśmy, że pracownicy kontraktowi, a także z umową zleceniem nie otrzymali wynagrodzeń za miesiąc maj. Część tych osób kontaktowała się z redakcją już po publikacji artykułu.

Szpital w Pszczynie
Szpital zaprzestaje przyjmowania pacjentów. Centrum Dializa zapowiada ewakuację. · fot.


Z powodu braku płatności miało dojść do spotkania pracowników z dyrekcją placówki. Mimo tego, jak dowiadujemy się od personelu, wypłaty we wtorek nadal nie wpłynęły na konta osób zatrudnionych. Co więcej, pracownikom nikt nie był w stanie podać przyczyny powstałych zaległości. Otrzymaliśmy również zapewnienie, że nie bacząc na sytuację związaną z brakiem wynagrodzeń, personel pozostał na oddziałach i opiekuje się pacjentami.

Rzecznik spółki Centrum Dializa nie potwierdził doniesień związanych z brakiem wynagrodzeń, ale również im nie zaprzeczył. Kilka minut przed godziną 16.00 spółka przesłała do naszej redakcji oficjalne pismo. Jego treść przedstawiamy poniżej.

Informacja Centrum Dializa sp. z o.o.:

W dniu dzisiejszym, 12 czerwca, Szpital w Pszczynie poinformował Śląski Urząd Wojewódzki, Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach o czasowym zawieszeniu pracy większości oddziałów szpitalnych. Przyczyną takiej decyzji są braki kadrowe. M.in. w szpitalu nie ma obecnie wystarczającej do kontynuowania działalności ilości lekarzy i pielęgniarek.

Niestety potwierdziły się nasze przewidywania, że w związku z niepewną sytuacją szpitala po 1 lipca, pracownicy będą poszukiwać nowych miejsc pracy, które zapewnią im stabilizację.

Z dniem dzisiejszym zawieszona została praca następujących oddziałów:
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia ogólna,
 • choroby wewnętrzne (neurologia),
 • Izba Przyjęć,
 • neonatologia II stopień referencyjny,
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • położnictwo i ginekologia II stopień referencyjny.


20 pacjentów Szpitala w Pszczynie wymaga przewiezienia do innych szpital i to działanie jest właśnie organizowane. Pacjenci, którzy zgłaszają się na Izbę Przyjęć informowani są o tym gdzie aktualnie mogą otrzymać stosowną pomoc.

Centrum Dializa sp. z o.o. dzierżawca Szpitala w Pszczynie informuje jednocześnie, że odczuwalne w ostatnich dniach pogorszenie sytuacji finansowej szpitala jest rezultatem rygorystycznego egzekwowania przez NFZ budzących wątpliwość wielomilionowych kar nakładanych na szpital oraz wieloletnich opóźnień w zapłacie ponad 16 mln zł należności za tzw. nadwykonania.


Starostwo Powiatowe rozmawia z personelemO zaistniałej sytuacji w szpitalu wie już również Starostwo Powiatowe w Pszczynie, które błyskawicznie zgłosiło w Narodowym Funduszu Zdrowia zdecydowaną wolę przejęcia kontroli nad szpitalem w trybie natychmiastowym.

- Poinformowaliśmy dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, że jesteśmy gotowi na przejęcie pacjentów w trybie natychmiastowym i dalsze nieprzerwane prowadzenie szpitala. Chcemy zapewnić pacjentom opiekę medyczną przez wykwalifikowany personel, który wyraził chęć pracy w szpitalu prowadzonym przez powiat pszczyński. Czekamy na decyzję dyrektora NFZ w tej sprawie - mówi Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.

Przed godziną 15.00 Starostwo Powiatowe w Pszczynie poinformowało, iż nie jest prawdą, że powodem podjęcia decyzji przez dyrekcję szpitala dzierżawionego przez spółkę Centrum Dializa o zaprzestaniu działalności szpitala i ewakuacji pacjentów jest brak lekarzy i pielęgniarek.

- Jesteśmy po rozmowie z ordynatorami, oddziałowymi i pracownikami pogotowia, którzy stanowczo i jednoznacznie zadeklarowali, że nie odejdą od łóżek pacjentów. Grafiki są w pełni obsadzone i nie ma konieczności ewakuacji pacjentów - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Oświadczenie Narodowego Funduszu ZdrowiaPo godzinie 15.30 redakcja otrzymała oświadczenie Śląskiego OW NFZ w sprawie kontynuacji leczenia pacjentów Szpitala w Pszczynie. Jego treść publikujemy poniżej.

Informacja ws. kontynuacji leczenia pacjentów Szpitala w Pszczynie:

12 czerwca 2018 r. do Śląskiego OW NFZ wpłynęło pismo, w którym Dyrektor Szpitala w Pszczynie informuje, że Centrum Dializa sp. z o.o. złożyła do Wojewody Śląskiego informację o czasowym całkowitym zaprzestaniu działalności leczniczej w szpitalu w Pszczynie od dnia 12 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w zakresach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne - neurologia, izba przyjęć, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Jako powód został wskazany brak wystarczającej kadry medycznej.

W związku z pismem Szpitala w Pszczynie, Dyrekcja Śląskiego OW NFZ wezwała świadczeniodawcę do udzielenia wyjaśnień w trybie natychmiastowym: przekazania informacji o aktualnej liczbie pacjentów hospitalizowanych w poszczególnych oddziałach szpitala; liczbie osób, wobec których planuje się zakończenie hospitalizacji; liczbie osób wymagających kontynuacji hospitalizacji oraz o przekazanie szczegółowego planu ewentualnej ewakuacji z informacją o podmiotach, do których skierowani zostaną pacjenci celem kontynuacji leczenia.

Ponadto, Dyrekcja Śląskiego OW NFZ w dniu dzisiejszym wystosowała komunikat do wszystkich szpitali w promieniu 25 km od Pszczyny z prośbą o udzielenie wszelkiej, niezbędnej pomocy w procesie przejmowania pacjentów dotychczas leczących się w Szpitalu w Pszczynie, wymagających dalszej hospitalizacji.

Dzisiaj Dyrekcja Śląskiego OW NFZ odniosła się także do pisma Starosty Pszczyńskiego z 12 czerwca 2018 r., który wyraził wolę "przejęcia kontraktu w trybie natychmiastowym". Z uwagi na trwającą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Centrum Dializa Sp. z o.o., brak jest prawnych możliwości przekazania kontraktu w trybie natychmiastowym mocą jednostronnego oświadczenia woli Dyrektora Śląskiego OW NFZ.

Obecnie trwają postępowania konkursowe na udzielanie od 1 lipca 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: ortopedia i traumatologia narządu ruchu; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; neurologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; chirurgia ogólna - hospitalizacja; choroby wewnętrzne - hospitalizacja; geriatria - hospitalizacja; anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja; świadczenia w izbie przyjęć (IP) na obszarze powiatu pszczyńskiego oraz konkurs ofert o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze: powiatu pszczyńskiego.

Przypomnijmy: 20 marca 2018 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego ze Szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa w Sosnowcu. Wśród powodów podjęcia takiej decyzji były m.in. negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ, Państwową Straż Pożarną i Śląski Urząd Wojewódzki. Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia - wygasa 30 czerwca 2018 r.

Śląski OW NFZ podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić pacjentom Szpitala w Pszczynie dostęp do informacji w sprawie kontynuacji leczenia. Pacjenci mogą uzyskać informację, dzwoniąc na numer całodobowej infolinii: 801 002 903 lub w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku na numer: 32 735 16 00.


43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA