pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 26 czerwca 2018
  • wyświetleń: 6920

Burmistrz włącza się do walki o szpital, pisze do NFZ i ministra zdrowia

Sytuacja szpitala w Pszczynie zdaje się być dramatyczna. Największej placówce zdrowia w naszym powiecie grozi zamknięcie. Od dawna walkę o jej utrzymanie prowadzi starosta pszczyński, Paweł Sadza. Teraz w batalii o dostępność mieszkańców do świadczeń lekarskich, zyskał sprzymierzeńca - burmistrza Pszczyny. We wtorek Dariusz Skrobol wystosował listy do NFZ oraz do ministra zdrowia.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie · fot.


26 czerwca burmistrz Pszczyny wystosował dwa podobne pisma, bezpośrednio skierowane do Jerzego Szafranowicza - dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach oraz do Łukasza Szumowskiego - ministra zdrowia. Poniżej przedstawiamy treść pism.

Treść pism przesłanych do NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia:

Negatywna weryfikacja wniosku o przyznanie kontraktu w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitala w Pszczynie spotkała się z całkowitym brakiem akceptacji zarówno mieszkańców gminy Pszczyny jak i mnie jako Burmistrza.

Obawy budzi perspektywa braku opieki szpitalnej na terenie gminy Pszczyna i jest ona nie do zaakceptowania przez władze samorządowe.

Jako przedstawiciel mieszkańców gminy wnoszę o ponowne rozpatrzenie odrzuconego wniosku oraz przekazanie "pozostałych" środków finansowych po zerwaniu kontraktu z Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Pszczynie do nowo powstającej placówki leczniczej. Wagę świadczeń z zakresu ochrony zdrowia podkreśla fakt, że zostały one przez ustawodawcę zapisane do realizacji przez wszystkie szczeble administracji zarówno rządowej jak i samorządowej.

Nie bez znaczenia jest czasookres funkcjonowania szpitala w Pszczynie, który na stałe wpisał się w świadomość mieszkańców jak i sieć placówek zdrowotnych.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że świadczenia i opieka z zakresu ochrony zdrowa musi mieć charakter ciągły i wielopłaszczyznowy, a jej skuteczność może zapewnić tylko wyspecjalizowany zespół lekarzy, pielęgniarek i laborantów.

Brak kontraktu z kierowanym przez Pana Funduszem skutkować będzie dotkliwym ograniczeniem dostępności mieszkańców gminy Pszczyna do świadczeń szpitalnych i docelowo skutkować może pogorszeniem się stanu zdrowia społeczeństwa i opóźnionej diagnostyki.


Wcześniej, między innymi podczas tegorocznych zebrań osiedlowych i sołeckich w gminie Pszczyna, burmistrz wielokrotnie zaznaczał, że stanowisko gminy nie jest brane pod uwagę przez inne strony. - Szpital jest zarządzany przez starostwo powiatowe w Pszczynie. My nie jesteśmy organem prowadzącym - powiedział na osiedlu Stare Miasto.

Jednak już wtedy także burmistrz zdecydowanie podkreślał, że starostwo jest przygotowane do przejęcia szpitala i zapewniał, że jeżeli tylko dojdzie do podpisania kontraktu na rzecz powiatu pszczyńskiego, to szpital będzie normalnie funkcjonował, a nawet lepiej aniżeli przy obecnym dzierżawcy.

Przypomnijmy, że ostateczna decyzja dotycząca szpitala w Pszczynie zapadnie najprawdopodobniej w piątek. Wówczas Narodowy Fundusz Zdrowia ma rozstrzygnąć konkurs na prowadzenie usług lekarskich na terenie powiatu pszczyńskiego.

43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA