pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 3 lipca 2018
  • wyświetleń: 5952

Szpital w Pszczynie: burmistrz pisze do wicepremiera, poseł do ministra

W ostatnich dniach burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol wystosował list do wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie pszczyńskiego szpitala. Interweniowała również poseł Izabela Kloc, która wysłała pismo do ministra zdrowia.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie · fot.


List burmistrza Dariusza Skrobola do wicepremieraW piątek, 29 czerwca burmistrz Dariusz Skrobol spotkał się w Warszawie z Jarosławem Gowinem, wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z poruszanych tematów była trudna sytuacja pszczyńskiego szpitala. Burmistrz zwrócił się o osobiste zaangażowanie i pomoc w negocjacjach dotyczących zapewnienia funkcjonowania placówki w Pszczynie.

- Niezaprzeczalnym jest fakt, że świadczenia i opieka z zakresu ochrony zdrowia musi mieć charakter ciągły i wielopłaszczyznowy, a jej skuteczność może zapewnić tylko wyspecjalizowany zespół lekarzy, pielęgniarek i laborantów. Brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest równoznaczny z likwidacją szpitala w Pszczynie, co skutkuje dotkliwym ograniczeniem dostępności mieszkańców gminy do świadczeń szpitalnych, a tym samym narastającym niezadowoleniem społecznym - apeluje w liście burmistrz Dariusz Skrobol.

Szanowny Panie Premierze

Niezwykle cenię sobie możliwość osobistego spotkania z Panem. Czuję się wyróżniony, że znalazł Pan czas, aby poświęcić go na rozmowę ze mną pomimo ogromu obowiązków, jakie spoczywają na barkach Premiera.
Jednym z poruszanych przez nas tematów była opieka szpitalna mieszkańców gminy Pszczyna. Z uwagi na fakt przyjaznej atmosfery i wykazanego przez Pana Premiera zrozumienia pozwalam sobie ponowić prośbę o osobiste zaangażowanie i pomoc w negocjacjach dotyczących zapewnienia funkcjonowania szpitala w Pszczynie.

Poniżej pozwalam sobie przybliżyć obecny stan opieki szpitalnej w Pszczynie.

Negatywna weryfikacja wniosku o przyznanie kontraktu w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia dla szpitala w Pszczynie spotkała się z całkowitym brakiem akceptacji zarówno mieszkańców gminy Pszczyna jak i mnie jako Burmistrza.

Obawy budzi perspektywa braku opieki szpitalnej na terenie gminy Pszczyna i jest ona nie do zaakceptowania przez władze samorządowe.

Wagę świadczeń z zakresu ochrony zdrowia podkreśla fakt, że zostały one przez ustawodawcę zapisane do realizacji przez wszystkie szczeble administracji zarówno rządowej jak i samorządowej.

Nie bez znaczenia jest czasookres funkcjonowania szpitala w Pszczynie, który na stałe wpisał się w świadomość mieszkańców jak i w sieć placówek zdrowotnych.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że świadczenia i opieka z zakresu ochrony zdrowia musi mieć charakter ciągły i wielopłaszczyznowy, a jej skuteczność może zapewnić tylko wyspecjalizowany zespół lekarzy, pielęgniarek i laborantów.

Brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest równoznaczny z likwidacją szpitala w Pszczynie, co skutkuje dotkliwym ograniczeniem dostępności mieszkańców gminy do świadczeń szpitalnych, a tym samym narastającym niezadowoleniem społecznym.

Łączę wyrazy szacunku
Burmistrz Dariusz Skrobol


List poseł Izabeli Kloc do ministra zdrowiaSwoje stanowisko w sprawie wyraziła również Izabela Kloc, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która wystosowała list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a także w ostatnich dniach spotkała się z minister Józefą Szczurek-Żelazko.

Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Ludność ponad 100 tysięcznego Powiatu Pszczyńskiego o powierzchni blisko 500 km2 pozostanie bez zabezpieczenia świadczeń medycznych z powodu zamknięcia od 1 lipca 2018 roku jedynego na tym terenie Szpitala Powiatowego. Szpital ten istniał nieprzerwanie od 1865 roku.

20 marca br. Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązał umowę na świadczenie wszystkich rodzajów i zakresów usług ze Szpitalem Powiatowym w Pszczynie prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa z Sosnowca, w związku z licznymi uwagami pacjentów szpitala ich rodzin odnośnie warunków i sposobu udzielania świadczeń medycznych przez tego operatora. Uwagi te zostały potwierdzone wielokrotnymi wcześniejszymi kontrolami NFZ w szpitalu. Kontrole te potwierdziły również szereg nieprawidłowości w prowadzeniu szpitala, w konsekwencji NFZ nałożył na podmiot prowadzący - Centrum Dializa z Sosnowca wysokie kary finansowe. W marcu br. z przyczyn m.in me zastosowania się do wydanych zaleceń pokontrolnych Śląski NFZ ostatecznie wypowiedział umowę spółce Centrum Dializa, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie brak kontraktu od 1 lipca. Tym samym NFZ zostanie zmuszony przekazać pieniądze na leczenie pacjentów z powiatu pszczyńskiego szpitalom w Bielsku-Białej, Żorach, Tychach i Mikołowie oraz przekierować do tych placówek pacjentów i mieszkańców z całego powiatu pszczyńskiego.

Śląski NFZ w maju br. rozpoczął procedurę rozpisania konkursu na prowadzenie szpitala w Pszczynie. Ofertę złożyło zarówno starostwo powiatowe (powołując w tym celu spółkę samorządową), jak i sosnowiecka spółka Centrum Dializa. Starosta Pszczyński zapewnia, że starostwo jest gotowe do przejęcia opieki nad pacjentami, daje również gwarancje zatrudnienia wszystkim pracownikom do tej pory zatrudnionym w szpitalu. Jako właściciel nieruchomości starostwo powiatowe rozpoczęło również remont budynku i doposażenie placówki, a konkretnie dwóch wyłączonych z użytkowania przez dotychczasowego operatora pięter szpitala, przeznaczając na ten cel z budżetu 5 mln zł. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że okres trochę ponad miesiąca od momentu wypowiedzenia warunków urnowy jest czasem bardzo krótkim, aby sprostać wszystkim, bardzo wysokim, wymogom jakie musi spełniać szpital pod względem technicznym, infrastrukturalnym i wyposażenia w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z obowiązującymi wymogami NFZ. Tym bardziej jest to trudne to realizowania nie mając dostępu do wszystkich pomieszczeń, które jeszcze teraz zajmuje dotychczasowy świadczeniobiorca (będący w okresie wypowiedzenia).

Bardzo istotnym jest fakt, że praktycznie prawie wszyscy pracownicy, czyli blisko 300 osób personelu szpitala złożyło deklaracje kontynuacji pracy w obecnym miejscu po zmianach właścicielskich i przejęciu szpitala przez spółkę samorządową.

Narodowy Fundusz Zdrowia miał rozstrzygnąć konkurs na prowadzenie szpitala Pszczynie w połowie czerwca br.. Konkurs nie został jednak rozstrzygnięty. Tym samym NFZ odrzucił ofertę złożoną przez spółkę samorządową dowodząc, że spółka nie spełnia wymogów zapewnienia prawidłowej jakości świadczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu. Jednak moim zdaniem należy wziąć pod uwagę fakt bardzo krótkiego czasu jaki spółka samorządowa miała na sprostanie bardzo rygorystycznym wymaganiom konkursowym. Z uwagi na możliwą do przewidzenia drażliwość społeczną sprawy, jak również już zapowiedziane protesty społeczeństwa należy żałować, że nie zaproponowano rozstrzygnięcia poprzez przejęcie zobowiązań szpitala w drodze rokowań - jak to jest zazwyczaj praktykowane, przechodząc od razu do bardzo rygorystycznych rozstrzygnięć konkursowych. Ponadto nie ma informacji czy sąsiadujące szpitale w Mikołowie, Tychach, Żorach i Bielsku-Białej są w stanie zabezpieczyć zwiększone potrzeby udzielania świadczeń medycznych w związku z przejęciem dodatkowego obciążenia i wykonywaniem dodatkowych świadczeń zdrowotnych. Czy NFZ przeprowadził jakiekolwiek analizy i ma pewność, że ościenne placówki NFZ zabezpieczą wykonanie dodatkowych świadczeń związanych z przejęciem pacjentów teraz, jak i w przyszłości, zabezpieczając należycie mieszkańców z terenu powiatu pszczyńskiego? Czy są na to przygotowane lokalowo jak i personalnie?

Faktem jest również, że w konsekwencji wszystkich dotychczasowych działań Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital Powiatowy w Pszczynie od 1 lipca przestanie istnieć. Data 30 czerwca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia możliwości kontynuacji działalności leczniczej w Pszczynie - brak możliwości kontynuacji prowadzenia działalności spowoduje, że szpital nie będzie mógł pozyskać personelu medycznego (wszystkie umowy wynikające z prawa pracy wygasną z dniem. 30 czerwca 2018 roku). Zagrożenie możliwości kontynuacji leczenia pacjentów spowodowało, że już teraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe dostało zlecenie przewiezienia hospitalizowanych w Centrum Dializa pacjentów do prywatnego Domu Spokojnej Starości Inter.Med w Czernichowie (w odległości około 50 km od Pszczyny), gdzie jak się okazało placówka dysponuje ponad 100 wolnymi miejscami dla leczenia pacjentów.

Panie Ministrze od 1 lipca br. przestanie istnieć jedyny w Powiecie Pszczyńskim szpital, pełniący dotychczas non stop ostry dyżur na oddziale intensywnej terapii, internistycznym, chirurgicznym, ortopedycznym, położniczym i ginekologicznym, neurologicznym. Zabezpieczający również obsługę miejscowej ludności w zakresie prowadzonego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, laboratorium oraz zakładu całodobowej diagnostyki obrazowej, rehabilitacji i poradni. Powiat Pszczyński pozostanie bez zabezpieczenia medycznego dla swoich mieszkańców co przyczyni się do zwiększenia zagrożenia ich zdrowia i życia.

Niezaprzeczalnym błędem było, z perspektywy czasu patrząc, powierzenie przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie w 2010 roku prowadzenia jedynego w powiecie szpitala prywatnemu podmiotowi spółce Centrum Dializa z siedzibą w Sosnowcu. Podejmowałam wówczas starania, by tego nie czynić. Wtedy moje racjonalne argumenty nie uzyskały wsparcia u Starosty Powiatowego. Jednak rozpatrując obecną sytuację, realne zagrożenie dostępu do świadczeń medycznych dla ponad 100 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego, niezadowolenie społeczne wyrażające się w protestach mieszkańców, zwracam się do Pana Ministra o ponowne rozważenie decyzji wsparcia spółki samorządowej w podjętych staraniach i udzielenie pomocy w celu zapewnienia ciągłości działania szpitala w Pszczynie w trybie "kryzysowym" od 1 lipca 2018 roku.

Z poważaniem
Izabela Kloc
43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA