pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 31 sierpnia 2018
  • 2 września 2018
  • wyświetleń: 8731

Firma z Poręby magazynowała odpady niezgodnie z zezwoleniem

Firma z Poręby magazynuje odpady niezgodnie z wydanym zezwoleniem, dlatego została wezwana do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.

opony, deszcz, ogumienie
Firma magazynowała m.in. tworzywa sztuczne i gumę - zdjęcie poglądowe · fot.


SATO-BIS Sp. z o.o. od 19 kwietnia br. posiada zezwolenie na zbieranie odpadów na działce położonej w Porębie. Ściśle określa ono m.in. rodzaj odpadów, miejsce ich zbierania, sposób magazynowania oraz nakłada obowiązek postępowania w taki sposób, by nie oddziaływały negatywnie na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi.

Pierwsze odpady (tworzywa sztuczne i guma) trafiły na działkę w Porębie 1 sierpnia i od razu mieszkańcy zaczęli zgłaszać uciążliwości. 2 sierpnia oględzin terenu zakładu dokonali pracownicy Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz Straży Miejskiej. Stwierdzono, że odpady są magazynowane na otwartej przestrzeni, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na zbieranie odpadów. Po interwencji odpady znajdujące się poza halą zostały usunięte.

Końcem sierpnia mieszkańcy znów poskarżyli się na działalność zakładu. - 27 sierpnia nasi pracownicy przeprowadzili szczegółową kontrolę firmy. Wykazała ona kolejne nieprawidłowości. Odpady typu tworzywa sztuczne i guma zmagazynowane były wewnątrz hali, ale w sposób luźny, a nie jak zostało to określone w zezwoleniu - w odpowiednich pojemnikach typu big-bag - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza. - Przepisy wskazują, że jeżeli firma nie dotrzymuje warunków zezwolenia, muszę najpierw wezwać ją do usunięcia nieprawidłowości i wskazać przy tym dokładne terminy, a nie od razu zabierać zezwolenie - dodaje starosta, który wyznaczył przedsiębiorcy 14-dniowy termin na usunięcie naruszeń warunków decyzji. Po upływie terminu pracownicy starostwa kolejny raz skontrolują zakład.

Firma z Poręby naruszyła także przepisy o ochronie środowiska, dlatego starosta wystąpił do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań.

Kontrola wykazała również nielegalne magazynowanie na działce odpadów pochodzenia remontowego - gruzu, wełny mineralnej, papy czy odpadów gumowych. - Stosownie do przepisów wystąpiłem do burmistrza Pszczyny o wszczęcie procedury nakazującej niezwłoczne usunięcie nielegalnie zgromadzonych na tym gruncie odpadów - mówi Paweł Sadza.

BM, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA