pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 3 kwietnia 2019
  • wyświetleń: 3561

List starostów: szpitale powiatowe w dramatycznej sytuacji

Starostowie z województwa śląskiego wystosowali prośbę do premiera RP o wsparcie samorządów i szpitali powiatowych. Wczoraj pod Ministerstwem Zdrowia odbył się protest przedstawicieli szpitali powiatowych, którzy walczą o poprawę systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej placówek.

szpital w Pszczynie, izba przyjęć
Szpital w Pszczynie · fot.


Konwent Powiatów Województwa Śląskiego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie konkretnych działań zmierzających do przekazania przez NFZ dodatkowych środków finansowych do szpitali powiatowych. "Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji. Są granice oszczędzania i nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Wiele obiecywaliśmy sobie po niedawnych obietnicach Ministra Zdrowia, który zapewnił, że w miesiącu marcu br. nastąpi przekazanie dodatkowych środków między innymi do szpitali powiatowych, tak się nie stanie. Przesunięto termin ich rozdysponowania do końca kwietnia br. więc "fizycznie" środki finansowe wpłyną na konta szpitali w miesiącu maju" - czytamy w stanowisku Konwentu Starostów Województwa Śląskiego (pełną treść zamieszczamy poniżej).

- Obserwując sytuację szpitali powiatowych, jeszcze mocniej dostrzegamy, jak bardzo potrzebujemy w powiecie pszczyńskim szpitala. Nasi mieszkańcy bezwzględnie mieliby problemy z dostaniem się do ościennych szpitali powiatowych, które nawet mając zapewnione finansowanie w ramach tzw. sieci nie są w stanie pokryć kosztów działalności. Paradoksalnie wygląda sytuacja rozszerzania działalności szpitala, ponieważ im więcej usług będziemy proponować np. jeżeli chodzi o poradnie, tym więcej środków jako powiat będziemy musieli generować na pokrycie kosztów. Bo środki z kontraktu nie wystarczają na pokrycie bieżącej działalności szpitala - mówi starosta pszczyński, Barbara Bandoła, która podkreśla, że powiaty w kwestii niewystarczającego finansowania placówek medycznych podejmują wspólne działania i liczą, że rząd nie doprowadzi do upadku szpitali powiatowych, bo to właśnie w nich mieszkańcy w pierwszej kolejności szukają pomocy.

konwent powiatów
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego przyjął stanowisko ws. szpitali powiatowych. · fot.


2 kwietnia przed siedzibą ministerstwa zdrowia odbył się protest szpitali powiatowych, który zgromadził ponad 700 osób reprezentujących różne środowiska medyczne. W demonstracji wzięli udział nie tylko dyrektorzy szpitali, walczący o poprawę systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej zarządzanych przez nich placówek, ale też przedstawiciele różnych grup zawodowych zatrudnionych w szpitalach, m.in. pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i obrazowi oraz pracownicy niemedyczni. Organizatorem manifestacji był Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Protestujący domagali się natychmiastowej reakcji ministra zdrowia i podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji szpitali. Na ręce wiceministrów Macieja Miłkowskiego oraz Sławomira Gadomskiego, którzy wyszli do protestujących, Zarząd OZPSP złożył petycję, w której domaga się m.in. wzrostu kwoty ryczałtu na rok 2019 o minimum 15%; wyrównania wzrostu kosztów świadczeń szpitalnych za 2018 rok, pełnego finansowania świadczeń ratujących życie czy finansowania świadczeń wykonanych przez szpitale ponad limit określony ryczałtem czy zmiany wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale, w szczególności wynagrodzeń personelu medycznego.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego:


Konwent Powiatów Województwa Śląskiego protestuje przeciwko zmianie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 19 marca 2019 r. dotyczącej przesunięcia o miesiąc terminu wyliczenia wartości ryczałtu PSZ na rok 2019, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Szpitale powiatowe funkcjonujące na terenie województwa śląskiego stoją już na skraju przepaści. Narastające zadłużenie (zadłużenie krótkoterminowe za rok 2018 wzrosło w stosunku do roku 2017 o ponad 18 % , tj. o kwotę około 39,0 mln zł, w tym wymagalne o około 40 % , tj. o około 16,0 mln zł ).

Wzrosła także liczba szpitali powiatowych, w których wystąpi dopłata do wyniku finansowego za rok 2018 przez samorządy powiatowe, gdyż poziom osiągniętej straty znacząco przekroczy koszty amortyzacji.

Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji. Są granice oszczędzania i nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Wiele obiecywaliśmy sobie po niedawnych obietnicach Ministra Zdrowia, który zapewnił, że w miesiącu marcu br. nastąpi przekazanie dodatkowych środków między innymi do szpitali powiatowych, tak się nie stanie. Przesunięto termin ich rozdysponowania do końca kwietnia br. więc "fizycznie" środki finansowe wpłyną na konta szpitali w miesiącu maju.

Jesteśmy zbulwersowani tą sytuacją i ciągłą dyskryminacją szpitali powiatowych, które dla zdecydowanej większości mieszkańców są szpitalami gdzie szukają najpierw pomocy medycznej.

Wyrażamy po raz kolejny głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją szpitali powiatowych, wyrażając nadzieję, iż przedstawiciele Rządu RP staną na wysokości zadania, bo w innym przypadku doprowadzi to w najbliższym okresie do likwidacji wielu szpitali powiatowych. Samorządy powiatowe nie będą w stanie dopłacać do ich wyników finansowych, gdyż nie mają na ten cel środków finansowych w swoich budżetach.

Oczekujemy odniesienia się Pana Premiera do tej sytuacji i podjęcia konkretnych działań zmierzających do przekazania przez NFZ dodatkowych środków finansowych do szpitali powiatowych w szybszym terminie.


Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
Andrzej Płonka, Starosta Bielski


43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA