pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 8 maja 2019
  • wyświetleń: 2203

W Pawłowicach powstanie nowy PSZOK. Gmina stara się o środki z UE

Gmina Pawłowice zamierza wybudować nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK Pawłowice
fot.


- Trwają wiosenne porządki. Mieszkańcy szczególnie często odwiedzają Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie siedziby Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach, przywożąc m. in. odpady wielkogabarytowe, budowlane i zielone - pozostałości po pracy w przydomowych ogródkach. Codziennie z PSZOK-u wywożone są cztery kontenery odpadów, to jest średnio ok. 50 metrów sześciennych - informuje Urząd Gminy w Pawłowicach i dodaje, że gdyby nie PSZOK, odpady zalegałyby w domach lub były składowane na nielegalnych wysypiskach. Dzięki możliwości składowania ich w jednym miejscu, problem dzikich wysypisk praktycznie nie występuje.

Ustawa o utrzymaniu czystości z 2012 roku zobligowała gminy do zorganizowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów potocznie nazywanego PSZOK-iem. PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą oddać odpady segregowane poza wyznaczonymi terminami zbiórek oraz takie, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji, np. gruz, odpady budowlane, baterie, czy przeterminowane lekarstwa. Dzięki PSZOK, stare meble czy zużyty sprzęt elektryczny nie muszą być przechowywane w domach w oczekiwaniu na termin kolejnej zbiórki. Od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach mieszkańcy mogą je składować w kontenerach na terenie PSZOK-u, skąd sukcesywnie są wywożone poza gminę do sortowni odpadów.

1 lipca 2013 roku tymczasowy PSZOK został zorganizowany przez gminę Pawłowice w centralnej części siedziby Gminnego Zespołu Komunalnego GZK przy ul. Mickiewicza 28a. Do dnia dzisiejszego dojazd do Punktu jest równocześnie dojazdem do siedziby i obiektów GZK, a odkryte kontenery są ustawione w centralnej części przedsiębiorstwa komunalnego. W 2016 r. PSZOK skontrolował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i stwierdził konieczność utwardzenia nawierzchni, wykonania odwodnienia, a także zadaszenia kontenerów na odpady.

- Po analizie różnych możliwości, które zapewniałyby odpowiednie standardy ochrony środowiska i bezpieczne użytkowanie Punktu przez mieszkańców, gmina zdecydowała o budowie nowego PSZOK-u. Nadal będzie on funkcjonował przy GZK, ale będzie zlokalizowany w innym miejscu, tuż przy siedzibie zakładu, z dojazdem bezpośrednio z ul. Mickiewicza. Nowoczesny PSZOK zajmie około 11 arów (0,11 hektara) i częściowo ma być wybudowany na gruntach gminnych, a częściowo (6,5 ara) na gruntach należących do Skarbu Państwa zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR - zapowiada Urząd Gminy.

PSZOK Pawłowice
Wizualizacja nowego PSZOK-u w Pawłowicach · fot.


Gmina Pawłowice otrzymała z KOWR-u prawo dysponowania gruntem oraz zgodę na nieodpłatne przekazanie działki i wystąpiła do starostwa powiatowego w Pszczynie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Projekt jest już gotowy. Wykonała go firma Studio Architektury BOBER z Radlina. Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie na budowę PSZOK-u ze środków unijnych.

Jak czytamy w informacji urzędu, nowy PSZOK będzie wybrukowany i zadaszony. - Będzie łatwiejszy w obsłudze, a mieszkańcom wygodniej będzie z niego korzystać. Wjazd i wyjazd będzie znajdować się od strony ul. Mickiewicza, ale nie będzie kolidował z wjazdem na teren GZK. Gmina ma już przygotowany projekt obiektu, na którym wyraźnie widać, że odpady gromadzone w kontenerach będą zabezpieczone przed opadami deszczu czy śniegu, a rozmieszczenie kontenerów umożliwi bezpieczne manewrowanie samochodami, również dużymi pojazdami wywożącymi kontenery. Szlaban ograniczy możliwość oddawania w Pawłowicach odpadów należących do mieszkańców innych gmin oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Urząd Gminy przypomniał równocześnie, że w gminie funkcjonuje tylko jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, który obsługuje całą gminę. Na terenie gminy działają dodatkowe punkty zbiórki odpadów segregowanych np. pojemniki na przeterminowane leki w aptekach, pojemniki na zużyte baterie w szkołach i urzędzie gminy, pojemniki na papier, szkło i tworzywa sztuczne przy zabudowie wielorodzinnej. Nie są to jednak PSZOK-i, ponieważ warunkiem istnienia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów jest umożliwienie mieszkańcom oddania w jednymi miejscu co najmniej takich odpadów jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Taki warunek spełnia tylko PSZOK na terenie GZK. Dodatkowo mieszkańcy mogą jeszcze oddać tu popiół i świetlówki. PSZOK nie jest składowiskiem śmieci ani sortownią odpadów. Nie można tu składować odpadów komunalnych zmieszanych. Segregowane śmieci są tu gromadzone tylko tymczasowo, aby mieszkańcy mieli alternatywę i nie musieli przetrzymywać ich w swoich domach, czy pozbywać się ich w sposób nielegalny. Wypełnione kontenery są sukcesywnie wywożone poza teren gminy przez firmę wybraną do obsługi PSZOK- u. Nadzór nad Punktem pełnią pracownicy Gminnego Zespołu Komunalnego oraz Urzędu Gminy.

W ubiegłym roku mieszkańcy oddali tu 988 ton odpadów.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA